คุณอยู่ที่นี่: บ้าน

อุปกรณ์เสริมในการติดกับรถยกไฮดรอลิก

งาจับทรงลูกบาศก์ 1.4 ตัน ถึง 2.2 ตัน

ผลิตภัณฑ์
  • งาจับทรงลูกบาศก์เพื่อใช้สำหรับจัดการการวัสดุ
    งาจับทรงลูกบาศก์ระบบหมุนด้วยไฮดรอลิก

    เฮเซเบลหนีบสามารถจัดการก้อนผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด รวมทั้งผ้าฝ้าย ขนสัตว์ สังเคราะห์ ผ้าก้อน ลูกฟูก กระดาษหนังสือพิมพ์ ผ้าขี้ริ้ว ฟาง โลหะ และอื่น ๆ เศษก้อน งานถ่ายสิ่ง โดยไม่มีเงื่อนไขทำงานแพลตฟอร์มผ่านธนาคารกลาง cnb ก็หนีบก้อน

ผลิตภัณฑ์หลัก
บริการออนไลน์

บริการออนไลน์

+86-13515976052

+86-18805072635